„On, ty i ja…” – umowa podpisana

Wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski podpisał 8 maja  z czterema samorządami porozumienia dotyczące przekazania 355 tysięcy 360 złotych dofinansowania na realizację projektów w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.

– Województwo warmińsko-mazurskie znalazło się na I miejscu listy rankingowej w Polsce w zakresie ilości środków finansowych pozyskanych na realizacje projektów w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w 2014 roku – mówi Marian Podziewski. – To kolejny sygnał dla naszych samorządów , że warto sięgać po inne środki, które poprawią bezpieczeństwo nie tylko na drogach, ale także dają również szanse na to, by przeciwdziałać przemocy w rodzinie.

Na liście 37 projektów dofinansowanych w tym roku w całej Polsce, cztery projekty z województwa warmińsko-mazurskiego zostały bardzo wysoko ocenione przez zespół składający się z przedstawicieli kilku ministerstw oraz służb podległych MSW. Jeden z nich pochodzi z Gołdapi. Mowa o drugiej edycji programu „On, ty i ja na tej samej drodze”, któóry przygotowały Starostwo Powiatowe w Gołdapi i Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi.

– Inwestowanie w młodzież, czyli przekazywanie im wiedzy, organizowanie imprez i różne spotkania o bezpieczeństwie przynoszą efekty – powiedział podpisując umowę z wojewodą starosta Andrzej Ciołek. – Dziękuję swoim współpracownikom oraz policji za zaangażowanie w pisanie projektu, który został tak wysoko oceniony przez MSW. Przypomnę, że zajął 5 miejsce w Polsce. Na pewno po raz kolejny dobrze spożytkujemy te pieniądze.

Starostwo na realizację programu otrzyma wsparcie finansowe w wysokości około 95 tysięcy złotych. W całej Polsce na realizację projektów „Razem Bezpieczniej” przeznaczonych zostało 3 miliony złotych.