Kursanci korzystali z alkogoogli

„On, ty i ja na tej samej drodze” – takie było hasło przewodnie sierpniowych spotkań policji z kursantami szkół nauki jazdy z terenu powiatu gołdapskiego. Wszystko z myślą o bezpieczeństwie.

Podczas nich rozmawiano o zagrożeniach na drodze oraz prawach i obowiązkach każdego uczestnika ruchu drogowego. Wykorzystując alkogoogle zakupione w ramach projektu „On, ty i ja na tej samej drodze” ci, którzy egzamin mają jeszcze przed sobą, mogli przekonać się, jak zmienia się koordynacja ruchowa pod wpływem alkoholu. Dzięki funkcjonariuszowi Państwowej Straży Pożarnej Jackowi Klimce, który jednocześnie jest ratownikiem, kursanci mogli utrwalić i uzupełnić swoją wiedzę w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej jak również sprawdzić swoje umiejętności pracując z fantomem.

Warto wiedzieć, że nie istnieje uniwersalny limit bezpiecznego picia. Reakcja człowieka na alkohol jest uzależniona od indywidualnych predyspozycji organizmu. W Polsce stężenie alkoholu we krwi kierowcy nie może osiągnąć i przekroczyć limitu 0,2‰. Gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi od 0,2‰ do 0,5‰ człowiek znajduje się w stanie po użyciu alkoholu. Gdy stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5‰ oznacza to stan nietrzeźwości. Prawo o ruchu drogowym zabrania kierowania pojazdem osobie w stanie nietrzeźwości i w stanie po użyciu alkoholu lub innego środka o podobnym działaniu.