Wspierajmy św. Krzysztofa

25 lipca kościół katolicki wspomina św. Krzysztofa, patrona kierowców. W tym właśnie dniu starosta gołdapski Andrzej Ciołek i komendant powiatowy policji w Gołdapi insp. Andrzej Żyliński zawrócili się z apelem do wszystkich użytkowników dróg, odczytanym w kościołach na terenie naszego powiatu.

Drodzy Mieszkańcy powiatu gołdapskiego, przybyli goście!

Kierowcy, motorowerzyści i piesi,  zachowajcie szczególną ostrożność! Wakacje to czas wzmożonego, intensywnego ruchu pojazdów na drodze. Słoneczna pogoda, odpoczynek i wakacyjne rozluźnienie, również nie są sprzymierzeńcem wzmożonej czujności. Dlatego apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku, ostrożności i stosowanie się do obowiązujących przepisów. Wspierając Św. Krzysztofa – patrona kierowców, życzymy wszystkim podróżującym, aby ich podróże były bezpieczne i szczęśliwie wracali do domu.

Powyższy apel wystosowano ramach realizacji projektu „On, ty i ja na tej samej drodze – III edycja” celem zwiększenia świadomości naszego wpływu na bezpieczeństwo na drodze, niezależnie od statusu użytkownika drogi.