Odblaskowo na „Biesiadzie Galwieckiej”

W trakcie odbywającej się 13 czerwca „Biesiady Galwieckiej” gołdapscy policjanci promowali bezpieczne zachowania w ruchu drogowym. Tam także, w ramach projektu „On, ty ja na tej samej drodze” rozdawano uczestnikom elementy odblaskowe.