24 litry krwi w dwa dni

14 i 15 maja 2015r. miała miejsce dwudniowa akcja krwiodawcza zorganizowana przez Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi, Starostwo Powiatowe w Gołdapi i gołdapską komendę Policji w ramach projektu  „On, ty i ja na tej samej drodze – III edycja”.

Podczas akcji propagowane było również oddawanie szpiku kostnego, a także zachęcanie do wyrażania zgody na transplantację narządów po śmierci.

Każdy krwiodawca otrzymał  Kartę  ICE (In Case of Emergency) – trwałą, plastikową, na której należy zapisać trzy numery tel. do najbliższych – w razie wypadku zostaną szybko o tym powiadomieni.

Podczas akcji miała również miejsce edukacja w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, podczas której można było  utrwalić  i uzupełnić swoją wiedzę, ale przede wszystkim sprawdzić się pracując z fantomem (zakupionym podczas II edycji projektu), czy biorąc udział w różnych symulacjach. Zajęcia poprowadził pan Jacek Klimko z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej.

Przeprowadzono również loterię fantową –  każdy chętny do oddania krwi otrzymał gadżet promujący projekt „On, ty i ja na tej samej drodze – III edycja”. Były to: apteczki samochodowe, termosy i ramki.

Zorganizowana w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowego w Gołdapi akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem. Kilku chętnych  z różnych powodów nie mogło oddać krwi. Łącznie zebrano 24 litry krwi.