Kursanci szkół nauki jazdy korzystali z alkogoogli

W październiku i na początku listopada odbyły się spotkania funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji z kursantami szkół nauki jazdy z powiatu gołdapskiego. Podczas spotkań rozmawiano o zagrożeniach na drodze oraz prawach i obowiązkach każdego uczestnika ruchu drogowego.

Dzięki wykorzystaniu alkogoogli zakupionych w ramach projektu „On, ty i ja na tej samej drodze – edycja II”, ci, którzy egzamin mają jeszcze przed sobą, mogli przekonać się, jak zmienia się koordynacja ruchowa pod wpływem alkoholu. Dzięki funkcjonariuszowi Państwowej Straży Pożarnej Jackowi Klimko, który jednocześnie jest ratownikiem, kursanci mogli utrwalić i uzupełnić swoją wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej jak również sprawdzić swoje umiejętności pracując z fantomem. Spotkania z kursantami to profilaktyka, dzięki której zwiększa się świadomość na temat zagrożeń, z jakimi można spotkać się na drodze.