Zakupy w ramach projektu dla gmin i policji

W ramach projektu ,,On, ty i ja na tej samej drodze – II edycja” Starostwo Powiatowe zakupiło cztery fantomy, aparat fotograficzny oraz dwa tonery do drukarki.

Fantomy służące do nauki prawidłowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej zostały przekazane 6 listopada 2014r.  policji oraz przedstawicielom gmin Gołdap, Banie Mazurskie i Dubeninki. Posłużą do nauki pierwszej pomocy przedmedycznej w szkołach i innych instytucjach w naszym powiecie. Gołdapskiej policji przekazany został też aparat fotograficzny wraz z futerałem i kartą pamięci oraz tonery do drukarki.

Łączna wartość przekazanego sprzętu to 6.205,42 zł.