Przypominając o bezpieczeństwie, rozdawała dzieciom odblaski

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2014” na terenie całego powiatu odwiedzają placówki oświatowe, w których organizowane są różne formy wypoczynku letniego. Tematem organizowanych spotkań jest szeroko pojęte bezpieczeństwo. Po raz kolejny policjanci przypominają przedszkolakom i dzieciom ze szkół podstawowych najważniejsze zasady, które uchronią je przed niebezpieczeństwem.

Jak bezpiecznie poruszać się po drogach, gdzie się bawić, żeby nie zrobić sobie krzywdy, a także jak się zachowywać w kontaktach z obcymi – o tym i o wielu jeszcze innych zagrożeniach rozmawiała dzisiaj policjantka z dziećmi w Szkole Podstawowej nr 2 w Gołdapi, uczestniczących tam w półkoloniach. Na zakończenie wizyty dzieci otrzymały elementy odblaskowe, zakupione w ramach II edycji projektu „On, ty i ja na tej samej drodze” . Podobne wizyty prowadzone będą do końca wakacji.