Będzie druga edycja projektu!

Z przyjemnością informujemy, iż projekt „On, ty i ja na tej samej drodze – II edycja” otrzymał dofinasowanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Wniosek o dofinansowanie projektu „On, ty i ja na tej samej drodze – II edycja” został złożony przez Powiat Gołdapski w listopadzie 2013 roku w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” w obszarze 4.4 – Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Został on oceniony pozytywnie na szczeblu wojewódzkim i krajowym – i jako jeden z 37 w Polsce otrzymał dofinansowanie, plasując się na 5 (!) miejscu rankingu ogólnopolskiego.

Realizatorem projektu będą: Starostwo Powiatowe w Gołdapi i Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi. Do współpracy zostaną zaproszone również inne organizacje i instytucje z naszego terenu.

Działania w ramach projektu zaplanowano do końca 2014 roku. Ich koszt wyniesie 150.860,00 zł, z czego 94.560,00 zł to dotacja, a 56.300,00 zł to wkład własny niefinansowy.
Głównym celem projektu jest zwrócenie uwagi na szeroko pojęte bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dlatego zaplanowano szereg działań skierowanych do wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Będą to m.in.:
·         kontrole stanu technicznego i wyposażenia pojazdów;
·         akcja „ŻÓŁTA CYTRYNA O BEZPIECZEŃSTWIE PRZYPOMINA”;
·         działania prewencyjno-kontrolne; pomiar prędkości pojazdów, sprawdzanie trzeźwości kierujących;
·         rajd rowerowy;
·         konkursy dla dzieci.
Podczas wszystkich w/w akcji będą rozdawane gadżety odblaskowe promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym tj.: kamizelki, smycze, opaski, zawieszki, worki na buty, nalepki itd.

Podczas powyższych działań prewencyjnych realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Gołdapi, wykorzystany zostanie sprzęt zakupiony w ramach I edycji projektu, tj.:
– AlcoBlow,
– Zestaw Ratownictwa Medycznego.
Ponadto, zaplanowano zakup nowego sprzętu w postaci  Alkometra A2.0

Szczegółowe informacje na temat ww. działań sukcesywnie będą umieszczane na stronie internetowej projektu pod adresem: http://ontyija.powiatgoldap.pl/. Zakładka ta będzie dostępna również na głównej stronie starostwa: www.powiatgoldap.pl.

Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursach i akcjach realizowanych w ramach projektu.